De­schamps ad­vi­seert Sak­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­ma­dou Sak­ho is bij Li­ver­pool op een zij­spoor ge­raakt. Ma­na­ger Jür­gen Klopp liet hem dit sei­zoen nog geen en­ke­le keer op­dra­ven in de hoofd­macht. Dat is ook de Fran­se bonds­coach Di­dier De­schamps niet ont­gaan. De keu­ze­heer denkt dat het voor de ver­de­di­ger van the Reds be­ter is om een an­der avon­tuur aan te gaan.

“Ik weet niet hoe het komt dat hij in de­ze si­tu­a­tie is te­recht­ge­ko­men”, zei De­schamps gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie in aan­loop naar de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van vrij­dag te­gen Zwe­den. “Ik heb met Ma­ma­dou ge­spro­ken om een be­ter beeld te krij­gen van zijn po­si­tie bij Li­ver­pool, maar het ziet er niet goed uit. Mis­schien is het voor hem de bes­te op­tie om te ver­trek­ken naar een an­de­re club.”

Sak­ho trok in 2013 naar de En­gel­se ha­ven­stad, waar hij twee sei­zoe­nen lang nog tot een be­hoor­lijk aan­tal wed­strij­den kwam. “Li­ver­pool is de kop­lo­per van de Pre­mier Le­a­gue en de kans dat hij nog on­der­deel van de vas­te elf gaat wor­den is niet heel groot. Een ver­trek is dan de bes­te op­los­sing”, al­dus de bonds­coach. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.