Ro­nal­do maak­te di­rect indruk op Ne­vil­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tus­sen 2003 en 2009 speel­den Ga­ry Ne­vil­le en Cris­ti­a­no Ro­nal­do sa­men bij Man­ches­ter Uni­ted. De eer­ste keer dat Ne­vil­le de Por­tu­gees zag voet­bal­len, was hij di­rect on­der de indruk.

Het was au­gus­tus 2003 en Ro­nal­do speel­de nog voor Spor­ting Por­tu­gal. De Por­tu­ge­se top­club speel­de een oe­fen­wed­strijd te­gen Man­ches­ter Uni­ted en de links­bui­ten van dienst was Ro­nal­do. “Ik was ge­bles­seerd en zat thuis voor de te­le­vi­sie. Op een ge­ge­ven mo­ment zag ik Ro­nal­do een paar van ons pas­se­ren en ik dacht di­rect: oh mijn God. Ik vond hem di­rect een ge­wel­di­ge spe­ler”, schrijft Ne­vil­le in zijn co­lumn bij Sky Sports.

“Ma­na­ger Sir Alex Fer­gu­son was toen al be­zig om hem te con­trac­te­ren, maar dat wist ik niet”, gaat Ne­vil­le ver­der. “Een paar we­ken la­ter speel­de hij dus met ons mee en di­rect merk­te je aan hem dat het wel goed zou ko­men. Zijn men­ta­li­teit was ge­wel­dig en is dat na­tuur­lijk nog steeds. Des­tijds kwam hij als een wat ie­le jon­gen bin­nen. Maar hij werk­te erg hard en een paar ja­ren la­ter was het een vol­groei­de top­spe­ler”, ver­volgt de voor­ma­lig vleu­gel­ver­de­di­ger.

Aan de eeu­wi­ge dis­cus­sie wie er nu ei­gen­lijk be­ter is, Li­o­nel Mes­si of Ro­nal­do, brandt Ne­vil­le zijn vin­gers niet. “We mo­gen blij zijn dat we in een tijd­perk le­ven dat we bei­de spe­lers mo­gen zien. La­ten we daar­van ge­nie­ten”, be­sluit hij.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.