Leip­zig ge­looft in ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­senBall­sport Leip­zig zou zo­maar eens de lands­ti­tel in Duits­land kun­nen ver­o­ve­ren, denkt Oliver Bur­ke. De rechts­half van de ver­mo­gen­de Duit­sers denkt dat zijn ploeg de druk van het pres­te­ren wel aan­kan.

“Maar we moe­ten ons er niet te veel op fo­cus­sen. Als we ie­de­re wed­strijd ge­con­cen­treerd in­gaan en al­le­maal hard blij­ven wer­ken, dan is het ze­ker mo­ge­lijk. We heb­ben een ge­wel­dig team met veel kwa­li­teit, dus waar­om zou het niet kun­nen?”, al­dus de Schot te­gen Sky. Bur­ke kwam af­ge­lo­pen zo­mer voor vijf­tien mil­joen eu­ro over van Not­ting­ham For­rest. Dit enor­me be­drag kon op ta­fel ge­legd wor­den dank­zij spon­sor Red Bull. De club maakt ove­ri­gens geen fans in eigen land met haar be­leid: men wordt ge­zien als de ‘meest ge­ha­te club van Duits­land’. RB Leip­zig kan in de voet­spo­ren tre­den van 1. FC Kai­serslau­tern. Na­dat de club in 1997 pro­mo­veer­de uit de 2. Bun­de­s­li­ga, werd het een jaar la­ter di­rect lands­kam­pi­oen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.