Kroos en­ke­le maan­den uit­ge­scha­keld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid en de na­ti­o­na­le ploeg van Duits­land ma­ken via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len be­kend dat To­ni Kroos de ko­men­de tijd is uit­ge­scha­keld. De mid­den­vel­der heeft een breuk in een mid­den­voets­been­tje in zijn rech­ter­voet en hij kan de ko­men­de tijd niet spe­len. De der­by te­gen At­lé­ti­co Ma­drid (19 no­vem­ber) en de Klas­sie­ker te­gen Bar­cel­o­na (3 de­cem­ber) lij­ken aan de neus van de Duit­ser voor­bij te gaan. De ko­men­de tien da­gen mag Kroos he­le­maal geen ar­beid ver­rich­ten en dins­dag gaat hij met de ver­maar­de bonds­arts Hans-Wil­helm Mül­lerWohl­fah­rt naar een kli­niek om de kwet­suur ver­der te on­der­zoe­ken. Het is niet be­kend hoe lang Kroos pre­cies uit­ge­scha­keld zal zijn, maar spe­lers met een ver­ge­lijk­ba­re kwet­suur zijn door­gaans zes tot twaalf we­ken niet in­zet­baar. Kroos zet­te on­langs zijn hand­te­ke­ning on­der een nieuw con­tract bij Re­al Ma­drid. In to­taal speel­de hij in al­le com­pe­ti­ties zes­tien wed­strij­den voor de Spaan­se groot­macht, waar­van elf in de com­pe­ti­tie. Voor de na­ti­o­na­le ploeg van Duits­land speel­de de 26-ja­ri­ge mid­den­vel­der 74 in­ter­lands. Hij mist so­wie­so de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen San Ma­ri­no en het oe­fen­du­el met Ita­lië. (VZ)

To­ni Kroos is en­ke­le maan­den uit­ge­scha­keld bij Re­al Ma­drid van­we­ge een breuk in een mid­den­voets­been­tje in zijn rech­ter­voet. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.