Bar­cel­o­na in be­roep te­gen straf Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na gaat in be­roep te­gen de ge­le kaart die Li­o­nel Mes­si ont­ving tij­dens de uit­wed­strijd te­gen Se­vil­la. De Spaan­se top­per werd zon­dag­avond met 1-2 ge­won­nen door de Ca­ta­la­nen, maar Mes­si kreeg een ge­le prent voor­ge­hou­den van­we­ge tijd­rek­ken. Bar­cel­o­na vindt de straf on­te­recht en gaat de be­slis­sing van scheids­rech­ter San­tia­go Jai­me La­tre aan­vech­ten, zo laat een woord­voer­der we­ten aan Mun­do De­por­ti­vo. Vol­gens de ar­bi­ter deed de ster­spe­ler van de Ca­ta­la­nen te lang over het aan­trek­ken van een schoen. In de Spaan­se me­dia nam trai­ner Luis En­ri­que het al op voor zijn ster­spe­ler: “Zijn ve­ters wa­ren ka­pot en dan moet je van het veld. Wie dat soort re­gels maakt, weet ik niet. Wel weet ik dat je als spe­ler je ploeg niet in de steek wilt la­ten.” (VZ)

Bar­cel­o­na gaat in be­roep te­gen de ge­le kaart die Li­o­nel Mes­si ont­ving tij­dens de uit­wed­strijd te­gen Se­vil­la. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.