Ko­ke wil ge­schie­de­nis schrij­ven

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De naam Jor­ge Re­sur­rec­ción Mero­dio zal bij ve­len niet snel een bel­le­tje doen rin­ke­len, maar on­der de voet­bal­naam Ko­ke maakt de Span­jaard al een paar jaar fu­ro­re bij At­lé­ti­co Ma­drid. Met de­ze club werd hij kam­pi­oen van Span­je en stond hij twee keer in de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue, waar­on­der af­ge­lo­pen sei­zoen.

In ge­sprek met Goal kijkt hij nog een keer te­rug op de ver­lo­ren wed­strijd te­gen Re­al Ma­drid. “Het was een bij­zon­de­re reeks die we heb­ben af­ge­legd om zo­ver te ko­men. Weer wa­ren we dicht­bij het schrij­ven van ge­schie­de­nis met At­lé­ti­co, iets wat voor mij per­soon­lijk erg be­lang­rijk is. Ik wil graag deel uit­ma­ken van de his­to­rie van de club, want dat maakt mij trots.” On­danks het ver­lies in San Si­ro, het sta­di­on waar de fi­na­le werd ge­speeld, pro­beert de Spaan­se mid­den­vel­der de po­si­tie­ve kan­ten van het be­rei­ken van de eind­strijd in te zien. “Voet­bal wordt al­tijd be­slist op de­tails. Als we on­ze slech­te pun­ten ver­be­te­ren en door­gaan met waar we al mee be­zig zijn, dan moet het een keer goed ko­men. Dat is ten­slot­te ook dat wat het team heeft ge­vormd.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.