Geen cri­sis bij Tot­ten­ham Hot­spur

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Eric Dier vindt het lach­wek­kend dat er wordt ge­spro­ken over een cri­sis bij Tot­ten­ham Hot­spur, ter­wijl de club in de Pre­mier Le­a­gue nog on­ge­sla­gen is.

Met een vijf­de plaats doet Tot­ten­ham Hot­spur bo­ven­dien mee om de ti­tel. De ach­ter­stand op kop­lo­per Li­ver­pool is vijf pun­ten. In de Cham­pi­ons Le­a­gue drei­gen de Spurs ech­ter uit­ge­scha­keld te wor­den in een pou­le met AS Mo­na­co, Bayer Le­ver­ku­sen en CSKA Mos­kou. Af­ge­lo­pen week­end speel­de Tot­ten­ham ge­lijk bij ri­vaal Ar­sen­al (1-1) en dat be­te­kent dat de ploeg al ze­ven du­els wacht op een ze­ge. “De­ze week werd er door som­mi­gen ge­spro­ken van een cri­sis, maar in de com­pe­ti­tie heb­ben we nog niet ver­lo­ren. Na­tuur­lijk was het een te­leur­stel­ling in de Cham­pi­ons Le­a­gue, maar ik vind het grap­pig als je on­ge­sla­gen bent en er wel een cri­sis is.” “Er is geen tijd om er­over te mok­ken of te gaan zit­ten hui­len”, ver­telt Dier in de En­gel­se me­dia. “We heb­ben vo­rig jaar hard ge­werkt om in de Cham­pi­ons Le­a­gue te ko­men en on­ze pres­ta­ties zijn niet goed ge­noeg.” De Spurs staan der­de in groep E met vier pun­ten, ach­ter Le­ver­ku­sen (zes) en kop­lo­per Mo­na­co (acht). (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.