Ka­ne voelt zich scherp

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Harry Ka­ne maak­te af­ge­lo­pen week­ein­de na ze­ven we­ken af­we­zig­heid zijn ren­tree bij Tot­ten­ham Hot­spur. De spits zit di­rect weer bij de En­gel­se na­ti­o­na­le ploeg, en als het aan de aan­val­ler zelf ligt gaat hij vrij­dag spe­len in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Schot­land. “Ik voel­de me goed en scherp”, al­dus Ka­ne, die ze­ven­tig mi­nu­ten mee­deed te­gen Ar­sen­al (11) en een straf­schop be­nut­te. In­te­rim-bonds­coach Ga­reth South­ga­te gaf maan­dag al aan dat de me­di­sche staf van En­ge­land zorg­vul­dig zou kij­ken naar de fit­heid van Ka­ne. Theo Wal­cott, Mar­cus Rash­ford, Da­niel Stur­rid­ge en Ja­mie Var­dy zijn de an­de­re aan­val­lers in de se­lec­tie van En­ge­land. “We heb­ben vol­doen­de aan­val­len­de kwa­li­tei­ten om de wed­strijd te win­nen”, al­dus Ka­ne. En­ge­land en Schot­land staan vrij­dag voor het eerst sinds 1999 te­gen­over el­kaar in een wed­strijd die er­gens om gaat. Bei­de lan­den trof­fen el­kaar toen in de play-offs voor het EK van 2000. Sinds­dien ont­moet­ten de lan­den el­kaar al­leen in vriend­schap­pe­lij­ke wed­strij­den.

(De Te­le­graaf)

Harry Ka­ne maak­te on­langs zijn ren­tree bij Tot­ten­ham Hot­spur en hij zegt dat hij zich goed voelt. De En­gel­se aan­val­ler wil de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Schot­land wel spe­len. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.