Özil ge­na­de­loos door het slijk ge­haald

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Me­sut Özil is de af­ge­lo­pen we­ken in top­vorm bij Ar­sen­al, maar Jason Cun­dy is al­ler­minst on­der de indruk. De oud-ver­de­di­ger van on­der meer Chel­sea en Tot­ten­ham Hot­spur er­gert zich aan al­le lof­ui­tin­gen voor Özil: de Duit­se mid­den­vel­der mag zich vol­gens Cun­dy ab­so­luut niet me­ten met de we­reld­top. De En­gels­man noemt de mid­den­vel­der ‘de meest over­schat­te spe­ler van de Pre­mier Le­a­gue’. “En dat roep ik niet zo­maar”, voegt Cun­dy er­aan toe. “Ie­de­re week pra­ten Ar­sen­al sup­por­ters hem om­hoog. Ze ver­tel­len me dat hij van we­reld­klas­se is, maar dat is hij niet. Daar­voor moet je bij spe­lers als Luis Suárez zijn. Dat is de stan­daard voor we­reld­klas­se. Özil kan niet in één adem met hem wor­den ge­noemd.”

“Vo­ri­ge week moesten we met z’n al­len bui­gen om­dat hij een won­der­baar­lijk doel­punt maak­te te­gen een stel Bul­gaar­se boe­ren, maar waar­om stond Ar­sen­al über­haupt met 2-0 ach­ter? Wie is in gods­naam Lu­dogorets en waar­om moe­ten we met z›n al­len ver­heugd zijn?”, vraagt Cun­dy zich af in ge­sprek met Foot­ball FanZo­ne. “Be­hal­ve dat hij niet van we­reld­klas­se is, is hij niet eens de bes­te spe­ler van Ar­sen­al. Alexis Sán­chez is be­lang­rij­ker; Özil komt niet eens in de buurt van het ni­veau van Chel­sea.” (VZ)

Me­sut Özil (m) be­hoort niet tot de we­reld­top en is de meest over­schat­te spe­ler van de Pre­mier Le­a­gue, dit zegt oud voet­bal­ler Jason Cun­dy. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.