Su­ri­naam­se gol­fers doen het niet on­ver­dien­ste­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

GOLF - Ze­ven­tien Su­ri­naam­se gol­fers heb­ben het af­ge­lo­pen week­end hun krach­ten ge­me­ten met gol­fers van Gu­y­a­na, Ca­na­da en Ame­ri­ka in het In­ter­na­ti­o­naal Golf­tour­na­ment op de Lu­sig­nan Golf­cour­se van het buur­land Gu­y­a­na. Aan dit toer­nooi heb­ben 87 gol­fers deel­ge­no­men.

De cour­se be­vond zich in goe­de staat en was voor de spe­lers uit Su­ri­na­me uit­da­gend om­dat hij veel lan­ger is dan die van ons. Dus veel dri­ver T-shots, vaak ook nog een fair­way wood als twee­de slag. Hier­door haal­den on­ze gol­fers niet de eer­ste plaats, maar zij heb­ben wel goe­de pres­ta­ties ge­le­verd. De Gu­y­a­ne­zen won­nen in al­le klas­sen.

Ri­del Doe­koe ein­dig­de bij de he­ren op de der­de plaats en Kris Ja­doe­nath werd twee­de. Aan­ge­zien Ja­doe­nath als Pros heeft deel­ge­no­men, kon hij niet in de prij­zen val­len maar werd hem wel een er­ken­ning toe­ge­kend. Bij de da­mes ein­dig­de Myung Kim op de der­de plaats en Je­ong Ahy­oung kreeg een prijs voor clo­sest to pin.

In de twee­de klas­se heb­ben deel­ge­no­men Os­wald Das­burg, Fred­die Lin­ger, Dean Lin­ger en Maar­ten van de Jagt. Ze zijn wel­is­waar niet in de prij­zen ge­val­len maar ze heb­ben het niet on­ver­dien­ste­lijk ge­daan. De ove­ri­ge deel­ne­mers uit Su­ri­na­me heb­ben in de der­de klas­se en se­ni­o­ren­klas­se ge­par­ti­ci­peerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.