In­ter­club schaak­kam­pi­oen­schap­pen voort­ge­zet

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - De In­ter­club schaak­kam­pi­oen­schap­pen zijn in vol­le gang. De der­de ron­de in de eer­ste klas­se werd af­ge­lo­pen za­ter­dag op het ter­rein van het Jon­ge Paard ge­hou­den. Een dag la­ter was CSV de host. Schaak­ver­e­ni­ging Wel­ge­le­gen (SCW)1 gaat aan kop met 23 pun­ten, ge­volgd door CSV1 met ne­gen­tien pun­ten. Op de der­de plaats staat Cais­sa1 met ze­ven­tien pun­ten. FFM en Rukhma­nia slui­ten de top vijf af met res­pec­tie­ve­lijk de vier­de en de vijf­de plaats. In de top­klas­se gaat Rukhma­nia aan kop met vijf­tien pun­ten. Met 2.5 punt min­der staat SCW1 op de twee­de plaats. CSV volgt op de der­de plaats met twaalf pun­ten ter­wijl HJP slechts met een half punt volgt op de vier­de plaats met 11.5 pun­ten. SCW2 sluit de top vijf af met ne­gen pun­ten. Za­ter­dag ne­men de clubs het weer te­gen el­kaar op, dit zal plaats­vin­den op het ter­rein van SCW.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.