Tae­kwon­do­school Lie suc­ces­vol

Times of Suriname - - SPORT -

TAEKWONDO - De tae­kwon­do­school van Art­hy Lie Su­ri­na­me heeft ons land af­ge­lo­pen week­end we­der­om ver­te­gen­woor­digd in het bui­ten­land. De­ze keer was het Cu­ra­çao waar voor de vijf­de maal het In­ter­na­ti­o­naal Tag Team Tour­na­ment werd ge­or­ga­ni­seerd. Aan de­ze vijf­de edi­tie na­men vier lan­den deel; Aru­ba, Cu­ra­çao, Ve­ne­zu­e­la en Su­ri­na­me. Het vo­rig jaar ein­dig­de ons land in de leef­tijds­klas­se 8-11 jaar op de der­de plaats. Met een ge­heel nieuw team is het on­ze jon­gens ge­lukt na een he­le har­de en ver­moei­en­de strijd de over­win­ning te be­ha­len. Het Su­ri­naams team be­stond uit de vol­gen­de vech­ters: Ri­va­no Mac Do­nald, Lu­cie­no Pi­nas, Sa­ro­nes Dom­pig, Sha­kir Vroom en Xa­vie­ro He­witt. Op 18 fe­bru­a­ri 2017 is de school van Art­hy Lie de gast­heer als zij voor de vijf­de maal het in­ter­na­ti­o­naal Tag Team zal or­ga­ni­se­ren in Su­ri­na­me. De coach van het Art­hy Lie team zegt te­vre­den te zijn met dit re­sul­taat maar dat er toch steeds ge­werkt zal wor­den aan de snel­heid en de cre­a­ti­vi­teit van de vech­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.