Ca­vani wei­gert ver­zoek PSG

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ed­in­son Ca­vani wei­gert bij zijn club Pa­ris Saint-Ger­main te her­stel­len van een bles­su­re. Hij wil kos­te wat kost mor­gen mee­doen met de na­ti­o­na­le ploeg van Urugu­ay in de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Ecu­a­dor. Dat zei bonds­coach Os­car Ta­ba­rez in aan­loop naar de be­lang­rij­ke in­ter­land. Ca­vani raak­te zon­dag ge­bles­seerd in de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Sta­de Ren­nes (40) en moest voor­tij­dig het veld af. “Hij voel­de pijn in zijn bo­ven­been. De club vindt het be­ter dat hij in Pa­rijs re­va­li­deert, maar Ca­vani wil dat niet en doet er al­les aan om op tijd fit te zijn.’’ Urugu­ay staat twee­de in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­groep, een punt ach­ter kop­lo­per Bra­zi­lië. Ecu­a­dor, de num­mer drie, won de vo­ri­ge ont­moe­ting met Urugu­ay met 2-1. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.