CBS komt met spin-off The Big Bang The­o­ry

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ma­kers van de hit­se­rie The Big Bang The­o­ry wer­ken aan een spin-off van de Ame­ri­kaan­se ko­mi­sche te­le­vi­sie­se­rie. Vol­gens The Hol­ly­wood Re­por­ter wer­ken de pro­du­cen­ten voor CBS aan een zo­ge­he­ten pre­quel die draait om het per­so­na­ge dr. Shel­d­on Coo­per in zijn jon­ge ja­ren. In­si­ders ver­ge­lij­ken de spin-off met de se­rie Malcolm in the Midd­le, maar dan met een jon­ge tiener­ver­sie van Shel­d­on. Geen van de cast­le­den van The Big Bang The­o­ry is be­trok­ken bij de pre­quel, be­hal­ve Jim Parsons als uit­voe­rend pro­du­cent. CBS en pro­du­cent War­ner Bros wil­len niet re­a­ge­ren. The Big Bang is mo­men­teel be­zig aan het tien­de sei­zoen. De hoofd­rol­spe­lers be­ho­ren tot de best­be­taal­de te­le­vi­sie­ac­teurs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.