Adele uit­ge­roe­pen tot rijk­ste Brit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Adele is de nieu­we kop­lo­per in de lijst van de rijk­ste Brit­se ce­lebs jon­ger dan 30 jaar van het Brit­se ma­ga­zi­ne Met een ge­schat ver­mo­gen van 92 mil­joen pond (103 mil­joen eu­ro) heeft de 28-ja­ri­ge zan­ge­res ver­uit het mees­te geld op haar bank­re­ke­ning staan. Adele, vo­rig jaar nog vier­de, hark­te af­ge­lo­pen jaar mil­joe­nen bin­nen met haar nieu­we plaat 25 en de daar­op­vol­gen­de we­reld­tour. De af­ge­lo­pen drie jaar top­te boy­band

One Di­rec­ti­on de lijst. Daar­bij werd het ver­mo­gen van de zan­gers bij el­kaar op­ge­teld. Dit jaar din­gen ze voor het eerst af­zon­der­lijk van el­kaar mee. Voor­ma­lig lid Zayn Ma­lik boert met 38 mil­joen pond het bes­te en be­zet de vier­de plek. Harry Sty­les volgt op de vijf­de plaats (37 mil­joen), ter­wijl Li­am Pay­ne (34 mil­joen), Ni­all Ho­ran (34 mil­joen) en Louis Tom­l­in­son (33 mil­joen) res­pec­tie­ve­lijk op de ze­ven­de, acht­ste en ne­gen­de plaats zijn ge­ëin­digd. De top drie be­staat naast Adele uit Harry Pot­ter-ac­teur Da­niel Rad­clif­fe (74 mil­joen) en Ed Shee­r­an. De zan­ger komt nieuw bin­nen met een ge­schat ver­mo­gen van 45 mil­joen pond.

(De Te­le­graaf/foto: hdwallsour­ce.com)

Heat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.