Even her­e­nigd voor Man­ne­quin Chal­len­ge

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Des­ti­ny’s Child kwam weer even sa­men om mee te doen aan een so­ci­a­le me­dia ra­ge: de #man­ne­quin­chal­len­ge. Ster­ren lie­ten zich mas­saal vast­leg­gen in de hou­ding van een pas­pop. Het trio sprong met­een in op de­ze hy­pe en po­seer­de voor de ca­me­ra’s ter­wijl waar­door het lijkt als­of de tijd even werd stil­ge­zet. Be­yon­cé Know­les, Kel­ly Row­land en Michelle Wil­li­ams lan­ceer­den zelfs een nieuw In­st­agram-ac­count voor hun voor­ma­li­ge gir­l­band waar­door fans hoop kre­gen op een her­e­ni­ging. He­laas blijkt de pa­gi­na in be­zit te zijn van een doch­ter­be­drijf van So­ny. Dat de da­mes veel tijd sa­men door­bren­gen, be­te­kent niet dat ze weer sa­men ko­men. “We heb­ben het daar nog niet over ge­had”, ver­klaar­de Kel­ly Row­land toen ze ge­vraagd werd naar een mo­ge­lij­ke reünie, tien jaar na­dat de groep stop­te. The r&b-groep werd in 1997 op­ge­richt en ging na de ver­koop van 60 mil­joen al­bums in 2006 uit el­kaar. (De Te­le­graaf/foto: cloud­front.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.