Gwy­neth Palt­row lan­ceert na­tuur­lijk par­fum

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Gwy­neth Palt­row lan­ceert Edi­ti­on 01, een par­fum ge­ba­seerd op na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten. Zo weet Pe­o­p­le. De 44-ja­ri­ge ac­tri­ce brengt sinds 2008 een we­ke­lijk­se e-nieuws­brief uit, ge­naamd Goop. Ze schrijft on­der an­de­re over mo­de, ac­ces­soi­res, kunst en cul­tuur. Goop brengt in­mid­dels huid­ver­zor­ging­sen an­de­re pro­duc­ten uit, op ba­sis van na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten. Palt­row kon­digt nu aan dat ze ook een par­fum op de markt brengt. “Ik ben een ont­zet­tend gek op par­fum. De geu­ren la­ten je rei­zen in de tijd, naar het ver­le­den of naar de toe­komst en je dro­men”, al­dus Palt­row. Edi­ti­on 01, zo­als de geur heet, is ge­richt op mei­den en jon­ge vrou­wen. “Het is een par­fum dat niet scha­de­lijk is en dat is voor on­ze dochters be­lang­rijk”, legt de ac­tri­ce uit.

Edi­ti­on 01 is geen goed­koop lucht­je. Het par­fum kost 150 eu­ro per fles­je van 100ml maar vol­gens Palt­row is dat van­we­ge de au­then­tie­ke en na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten. “Er wordt vre­se­lijk veel geld ver­diend met par­fums. On­ze mar­ge is nor­maal, we ver­die­nen er min­der op. ”

(De Te­le­graaf/ foto: ce­le­bes-pla­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.