Ver­volg op Ra.One?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bol­ly­wood­re­gis­seur Anub­hav Sin­ha wil graag een ver­volg ma­ken op zijn su­per­held film Ra.One. Hij heeft het er al met su­per­ster Shah Rukh Khan over ge­spro­ken. Maar het is nog niet of­fi­ci­eel. De 51-ja­ri­ge film­ma­ker zegt dat hij het pro­ject zal aan­kon­di­gen wan­neer hij een goed script heeft. “Zo­wel SRK als ik zijn ra­zend en­thou­si­ast over een ver­volg op Ra.One (2011). Ra.One is een merk en je kan hier veel kan­ten mee uit.”Hij is een sci­en­ce­fic­ti­on en de hoofd­rol­len wer­den ge­speeld door Shah Rukh, Ar­jun Ram­pal, Kar­ee­na Kap­oor, Ar­maan Ver­ma, Sha­ha­na Goswa­mi en Tom Wu. De re­gis­seur voegt toe dat het suc­ces van de film vol­le­dig af­hangt van de ma­nier waar­op het ver­haal wordt uit­ge­voerd. Anub­hav heeft het al eni­ge tijd met de Dil­wa­le-ac­teur over het ver­volg, maar door de druk­ke sche­ma’s zijn ze er niet in ge­slaagd om met een con­creet plan te ko­men. “We heb­ben het er wel over ge­had, maar op dit mo­ment heb­ben wij er al­le­bei geen tijd voor. En om met een con­creet plan te ko­men, moet je een script heb­ben. Die heb ik niet.” Het is een mooi stre­ven, nu nog een script. SRK wordt la­ter naast Anus­h­ka Shar­ma ge­zien in The Ring van re­gis­seur Im­ti­az Ali. Anus­h­ka heeft haar ac­teer­de­buut in Bol­ly­wood in zijn film Rab Ne Ba­na Di Jo­di (2008), ge­maakt. Hier­na ver­scheen het duo in Jab Tak Hai Jaan.

(bol­ly­wood.nl/foto: quin­ty­pe-01.im­gix.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.