Credit Agri­co­le boekt min­der winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MONTROUGE - Cré­dit Agri­co­le heeft in het der­de kwartaal van 2016 min­der winst ge­boekt, door markt­be­we­gin­gen en druk op de ren­te­mar­ge in het la­ge ren­te­kli­maat. Dit maak­te de Fran­se agra­ri­sche bank gis­te­ren voor­beurs be­kend.

De bank kamp­te met een la­ge­re ren­te­mar­ge door het ne­ga­tie­ve ren­te­kli­maat, voor­al bij de re­tail­bank in Frank­rijk en Ita­lië, waar een nieu­we golf van her­on­der­han­de­lin­gen van le­nin­gen over de bank heen spoel­de.

De net­to­winst van de groep, waar­in de re­sul­ta­ten van de re­gi­o­na­le ban­ken ge­heel zijn mee­ge­no­men, daal­de naar 1,4 mil­jard eu­ro in het der­de kwartaal, van 1,75 mil­jard eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De on­der­lig­gen­de net­to­winst, zon­der de ne­ga­tie­ve im­pact van markt­be­we­gin­gen en ex­tra kos­ten van een ge­wij­zig­de her­fi­nan­cie­ring, steeg met 4 pro­cent tot 1,84 mil­jard eu­ro. De voor­zie­nin­gen voor slech­te le­nin­gen ste­gen met 10 pro­cent, voor­al bij de re­gi­o­na­le ban­ken. Die kamp­ten ook met de druk op de ren­te­mar­ge, waar­door de in­kom­sten daal­den. De re­gi­o­na­le ban­ken had­den een aan­deel in de winst van 0,78 mil­jard eu­ro. De kern­ka­pi­taal­ra­tio CET1 steeg op kwar­taal­ba­sis met 20 ba­sis­pun­ten tot 14,4 pro­cent eind sep­tem­ber. (Beurs­dui­vel/foto: bran­dima­ge.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.