Kle­ding Pri­mark min­der in trek

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - De Brit­se kle­ding­ke­ten Pri­mark heeft de om­zet in fi­li­a­len die lan­ger dan een jaar open zijn af­ge­lo­pen boek­jaar zien krim­pen. Dat bleek gis­te­ren uit een han­dels­be­richt van moe­der­be­drijf As­so­ci­a­ted Bri­tish Foods (AB Foods). Pri­mark zag de zo­ge­noem­de ver­ge­lijk­ba­re op­breng­sten af­ge­lo­pen jaar met 2 pro­cent in­zak­ken. Dat kwam on­der meer door een flin­ke da­ling van het Brit­se pond van­we­ge de brexit. De zwak­te van de munt en de ver­min­der­de vraag naar kle­ding zal ook de ko­men­de tijd nog op de pres­ta­ties druk­ken, zo is de ver­wach­ting. AB Foods gaf eer­der al aan dat de brexit on­ze­ker­heid voor het be­drijf be­te­ken­de, maar be­na­druk­te tel­kens dat het ac­tief is in 50 lan­den en on­ge­veer de helft van de winst bui­ten het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk wordt be­haald.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.