Bra­zi­lië be­vriest bank­re­ke­nin­gen Rio de Jan­ei­ro

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIE - De Bra­zi­li­aan­se re­ge­ring heeft gis­te­ren de bank­re­ke­nin­gen be­vro­ren van de staat Rio de Jan­ei­ro. Het be­stuur van Rio moet vol­gens de BBC nog een for­se schuld af­los­sen.

Vol­gens het fi­nan­ci­ë­le bu­reau van Rio de Jan­ei­ro kan de staat geen be­ta­lin­gen meer doen tot de schuld aan de lan­de­lij­ke over­heid is af­ge­lost. Het zou gaan om een be­drag van om­ge­re­kend zo’n 48 mil­joen eu­ro. Gou­ver­neur Luiz Fer­na­do Pe­zão kon­dig­de vo­ri­ge week een se­rie maat­re­ge­len aan om de be­gro­ting weer op or­de te krij­gen. Het gaat on­der meer om een be­las­ting­ver­ho­ging voor ge­pen­si­o­neer­den en duur­de­re kaart­jes voor het open­baar ver­voer

Veel amb­te­na­ren in Rio zou­den al maan­den geen sa­la­ris meer heb­ben ge­kre­gen. De stad heeft met na­me last van de la­ge olie­prijs en is het hardst ge­trof­fen door de fi­nan­ci­ë­le cri­sis in Bra­zi­lië. De staat riep eer­der dit jaar in de aan­loop naar de Olym­pi­sche Spe­len de fi­nan­ci­ë­le nood­toe­stand uit. De re­ge­ring schoot toen te hulp met een nood­le­ning. Pe­zão heeft al aan­ge­kon­digd naar hoofd­stad Bra­si­lia te rei­zen om te on­der­han­de­len met de fe­de­ra­le re­ge­ring. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.