Rus­land wil geen Ame­ri­kaan­se waar­ne­mers meer bij ver­kie­zin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Rus­land laat geen waar­ne­mers uit de Ver­e­nig­de Sta­ten meer toe bij ko­men­de ver­kie­zin­gen. Vol­gens het Rus­si­sche pers­bu­reau RIA heeft het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken dat in een of­fi­ci­ë­le me­de­de­ling aan de Ame­ri­kaan­se au­to­ri­tei­ten la­ten we­ten. Het Kremlin re­a­geert daar­mee op wat het de wei­ge­ring noemt van de VS om Rus­si­sche di­plo­ma­ten te la­ten mee­kij­ken bij de ver­kie­zin­gen gis­te­ren. Zij zou­den mo­ge­lij­ke ver­kie­zings­frau­de in de ga­ten moe­ten hou­den. In ok­to­ber ont­vin­gen ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se sta­ten een brief van het Rus­sisch con­su­laat met de aan­bie­ding om waar­ne­mers te stu­ren. On­der meer Okla­ho­ma, Texas en Loui­si­a­na be­dank­ten hier­voor. In an­de­re sta­ten zijn bui­ten­land­se waar­ne­mers niet toe­ge­staan in het stem­lo­kaal.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.