In Ja­pan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

en on­der meer een ver­keers­licht op­slokt. De kra­ter ont­stond mo­ge­lijk door werk­zaam­he­den in de om­ge­ving. Bouw­vak­kers zijn er be­zig met het ver­len­gen van een me­tro­lijn. Hoe­wel voor zo­ver be­kend nie­mand ge­wond raak­te, ver­oor­zaak­te het be­zwij­ken van de weg wel veel over­last. Zo viel de stroom uit bij zo’n acht­hon­derd huis­hou­dens in de zui­de­lijk ge­le­gen stad. De po­li­tie heeft men­sen in de om­ge­ving op­dracht ge­ge­ven om een vei­lig heen­ko­men te zoe­ken. Ook zijn de we­gen af­ge­slo­ten. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.