Doods­ban­ge pas­sa­giers door slang in vlieg­tuig Mexico

Times of Suriname - - PANORAMA -

Pas­sa­giers van een bin­nen­land­se vlucht van Aeromexi­co kre­gen de schrik van hun le­ven toen hal­ver­we­ge de vlucht plot­se­ling een le­ven­de slang uit de ba­ga­ge­rek­ken viel. Lucht­vaart­maat­schap­pij Ae­ormexi­co kon niet zeg­gen hoe de le­ven­de slang in het vlieg­tuig te­recht was ge­ko­men. De lu­gu­be­re ont­dek­king werd ge­daan tij­dens een vlucht van de stad Tor­re­on naar hoofd­stad Mexico-Stad. Op Twit­ter dook al gauw een film­pje op waar­op te zien is hoe de groe­ne slang in­eens van­ach­ter het ba­ga­ge­com­par­ti­ment bo­ven de hoof­den van de pas­sa­giers te voor­schijn komt en zich over de muur voort­be­weegt tot hij zich half laat val­len en van­af het dak van het vlieg­tuig bun­gelt. Vol­gens Aeromexi­co kreeg de ge­trof­fen vlucht pri­o­ri­teit bij het lan­den in Mexi­coStad, waar de slang door een pro­fes­si­o­ne­le slan­gen­van­ger werd ge­van­gen. Al­le pas­sa­giers kwa­men met de schrik vrij. (Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.