Vis­sers hen­ge­len per on­ge­luk zee­leeuw bin­nen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Rus­si­sche vis­sers­man­nen dach­ten een net vol met vis bin­nen te ha­len, maar niets bleek min­der waar. Een enor­me zee­leeuw dook op tus­sen de vangst. Een film­pje van de ver­ras­sing werd op vi­deo­plat­form Li­ve­leak ge­plaatst. Zo­dra het vis­net wordt ge­leegd mer­ken de man­nen de on­ge­no­de gast op. Het flin­ke dier blijft een tijd­je tus­sen de ge­van­gen vis­sen zit­ten ter­wijl de man­nen hem te­rug in zee pro­be­ren te ja­gen met een wa­ter­straal en een be­zem. Na een mi­nuut be­sluit de zee­leeuw dat het wel­le­tjes is ge­weest en duikt op eigen kracht weer de oce­aan in.

(Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.