Dui­ker vindt kern­bom uit 1950 op zee­bo­dem

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ik heb een UFO ge­von­den.” Dat riep de Ca­na­de­se dui­ker Sean Smy­ri­ch­ins­ky naar zijn col­le­ga’s toen hij voor de kust van Brits-Co­lum­bia een mys­te­ri­eus ob­ject op de zee­bo­dem zag lig­gen. De Ca­na­de­se ma­ri­ne zegt dat het gaat om een ver­lo­ren ge­waan­de kern­bom uit 1950. Smy­ri­ch­ins­ky stoot­te op het tuig toen hij voor de kust van Hai­da Gwaii, een ei­lan­den­groep bij Ca­na­da, op zoek was naar vis. “Ik was vrij ver van de boot ver­wij­derd toen ik iets op de bo­dem zag lig­gen. Het ding was gro­ter dan een king­si­ze bed”, ver­klaar­de hij aan BBC. “Het zag er een beet­je uit zo­als een ba­gel: plat bo­ven­aan met in het mid­den een gat.” De Ca­na­de­se ma­ri­ne zal la­ter de­ze maand on­der­zoek ver­rich­ten naar het voor­werp, maar le­ger­des­kun­di­gen gaan er­van uit dat het wel eens om een ver­lo­ren ge­waan­de nu­cle­ai­re bom kan gaan. Met een on­der­wa­ter ro­bot zul­len beel­den van de zee­bo­dem wor­den ge­maakt. Re­de­nen om aan te ne­men dat het om een bom gaat, zijn niet ver te zoe­ken: op 13 fe­bru­a­ri 1950 im­mers stort­te een Ame­ri­kaan­se bom­men­wer­per neer voor de kust van Brits-Co­lum­bia. Aan boord een kern­bom - een Mark IV - die na de crash niet werd te­rug­ge­von­den. Het ding weegt zo’n vijf ton. Het staat al­les­zins al vast dat de bom­men­wer­per crash­te op zo een 80 ki­lo­me­ter van de plek waar de dui­ker het ob­ject te­rug­vond.

(Bron:Hln.be/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.