Meis­je vindt de “le­lijk­ste kat ter we­reld”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Toen een mis­maak­te kit­ten in de stra­ten van Istan­bul was ach­ter­ge­la­ten om te ster­ven, wa­ren voor­bij­gan­gers zo bang van haar aan­ge­zicht dat ze haar niet aan durf­den te ra­ken. De kit­ten was hon­ge­rig en had pijn, maar het leek als­of de he­le stad haar ne­geer­de van­we­ge haar ui­ter­lijk. Het meis­je zag dat de kit­ten drin­gend hulp no­dig had en nam haar mee naar haar va­der. Ze be­zoch­ten de die­ren­arts, waar bleek dat het beest­je niet al­leen ern­sti­ge pro­ble­men aan haar kaak en ogen, maar dat ze ook vol vlooi­en en on­ge­dier­te zat. De die­ren­arts wist dat er een won­der zou moe­ten ge­beu­ren, maar hij zou pro­be­ren om haar le­ven te red­den. De mees­te men­sen had­den weg­ge­ke­ken toen ze dit dier in nood za­gen. Maar dit meis­je niet. Lang­zaam maar ze­ker be­gon de klei­ne kit­ten zich ook be­ter te voe­len. De die­ren­arts be­han­del­de haar vlooi­en en her­stel­de met een ope­ra­tie de­len van het hoofd. Het is moei­lijk te ge­lo­ven dat dit de­zelf­de kat is! Gül­üm­ser’s trans­for­ma­tie is on­ge­loof­lijk. De die­ren­arts heb­ben ge­zorgd voor Gül­üm­ser’s her­stel aan de bui­ten­kant, maar het was de lief­de van een 7-ja­rig meis­je dat haar heeft ge­red. (Bron:Trend­vi­raal.nl/ Foto:trend­vi­raal.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.