11-ja­ri­ge surf­ster doet har­ten smel­ten na in­ter­view

Times of Suriname - - PANORAMA -

Met haar 11 jaar is ze de jong­ste deel­ne­mer ooit aan een surf­kam­pi­oen­schap in Au­stra­lië. Maar dat is niet waar­om een in­ter­view met Sa­b­re Nor­ris vi­ral gaat. Haar en­thou­si­as­me is weer­ga­loos. Sa­b­re mag mee­doen aan het surf­kam­pi­oen­schap op uit­no­di­ging van de or­ga­ni­sa­tor, de be­ken­de surf­ster Sal­ly Fitz­gib­bons. Sa­b­re kan niet wach­ten om mee te doen, ver­telt ze in een in­ter­view met de Au­stra­li­sche zen­der 9News. Ze weet ook al wat ze met haar prij­zen­geld wil doen. “Zelfs als ik laat­ste zou wor­den, krijg ik nog 250 dol­lar. Ik wil het al­le­maal uit­ge­ven aan do­nuts”, ver­telt ze. Toch is ze wel ner­veus voor de wed­strijd. “Ik kan niet ge­lo­ven dat ik ben uit­ge­ko­zen. Van al­le meis­jes in de we­reld die mee had­den kun­nen doen. Ik heb er veel zin in, maar ben ook ner­veus. Zo ner­veus dat ik soms bij­na moet over­ge­ven.” Sa­b­re be­wijst ook nog even dat kin­de­ren vaak te eer­lijk zijn. Als een pre­sen­ta­tor van 9News vraagt of haar va­der ook een at­leet is, ant­woordt ze: “Hij was ooit heel spor­tief, maar nu is hij heel dik ge­wor­den. Hij eet el­ke dag twee bak­ken ijs.” Maar zijn spor­tie­ve doch­ter heeft wel in­vloed op de va­der. Haar ge­zon­de leef­stijl in­spi­reert hem om af te val­len. “Hij is al 20 ki­lo kwijt.” (Bron:Rtl nieuws.nl/Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.