Ac­teurs over­le­ven stunt niet

Times of Suriname - - PANORAMA -

De he­li­kop­terstunt moest de cli­max van de film wor­den. Maar tij­dens de op­na­mes ging het he­le­maal mis, toen drie ac­teurs uit een laag­vlie­gen­de he­li­kop­ter in het wa­ter spron­gen. De stunt werd uit­ge­voerd door de In­di­a­se ac­teurs Anil Ku­mar, Rag­hav Uday en Du­niya Vij­ay. Ku­mar en Uday spron­gen eerst.

Op beel­den is te zien dat ze moei­te heb­ben om bo­ven wa­ter te blij­ven. Een red­dings­boot pro­beer­de de twee ac­teurs nog uit het wa­ter te trek­ken, maar de hulp was al te laat. Ku­mar en Uday heb­ben nooit zwem­les ge­had vol­gens In­dia To­day. De film­ma­kers wis­ten dit niet. De po­pu­lai­re ac­teur Vij­ay over­leef­de de stunt wel, hoe­wel ook hij geen goe­de zwem­mer is. De op­na­mes wa­ren bij het Thip­pa­gond­ana­hal­li Re­ser­voir, in de buurt van de In­di­a­se stad Ban­galo­re. De ma­kers van de film wor­den mo­ge­lijk ver­volgd. (Bron:Rtl nieuws.nl/

Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.