Ont­snap­ping uit ge­van­ge­nis lang on­op­ge­merkt door pop­pen in bed

Times of Suriname - - PANORAMA -

Twee ge­de­ti­neer­den zijn er in ge­slaagd om uit een ge­van­ge­nis in Lon­den te ont­snap­pen. De ma­nier waar­op ze dat de­den, ver­toont een op­val­len­de ge­lij­ke­nis met de le­gen­da­ri­sche ont­snap­ping van het ge­van­ge­nis­ei­land Al­cat­raz. Bij de ont­snap­ping van Al­cat­raz wis­ten drie ge­van­ge­nen op 11 ju­ni 1962 met een ge­knut­sel­de rub­ber­boot te ont­snap­pen van de ge­van­ge­nis voor de baai van San Fran­sis­co. De ont­snap­ping bleef lang on­op­ge­merkt om­dat de man­nen zelf­ge­fa­bri­ceer­de pop­pen in hun bed had­den ach­ter­ge­la­ten. De ont­snap­ping leid­de in 1989 tot de be­roem­de ver­fil­ming Es­ca­pe from Al­cat­raz met Clint East­wood in de hoofd­rol.

Mo­ge­lijk dat de in En­ge­land ont­snap­te ge­de­ti­neer­den (28 en 31) die film ook heb­ben ge­zien. Want ook zij zou­den pop­pen in hun bed heb­ben ach­ter­ge­la­ten, meldt de Dai­ly Mail. Ze wis­ten met een ‘klein voor­werp voor­zien van een dia­man­ten punt’ door de ge­van­ge­nis­mu­ren te bre­ken. De ge­van­ge­nen zijn nog al­tijd spoor­loos. Waar­voor de man­nen vast za­ten, is niet be­kend. Het eni­ge dat jus­ti­tie wil­de zeg­gen is dat ten min­ste een van de man­nen voor lan­ge­re tijd zat op­ge­slo­ten.

(Bron:Rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.