Jon­ge­da­me be­wus­te­loos ge­sla­gen bij be­ro­ving

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een 22-ja­ri­ge jon­ge­da­me is in de nacht van dins­dag op woens­dag in Paramaribo over­val­len. Cri­mi­ne­len sloe­gen haar, waar­door zij het be­wust­zijn ver­loor. Ze had een ver­won­ding op haar hoofd en moest met de am­bu­lan­ce wor­den af­ge­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Het la­te­re slacht­of­fer ging dins­dag rond 23.00 uur via de voor­deur naar bui­ten om kle­ren op te han­gen aan de was­lijn op het voor­bal­kon. Ze werd toen door twee man­nen over­rom­peld die ge­wa­pend wa­ren met een knup­pel. Ze sloe­gen haar daar­mee op het hoofd, waar­door zij be­wus­te­loos werd en niet wist wat zich heeft af­ge­speeld.

Toen haar jon­ge­re broer rond 00.20 uur thuis aan­kwam, trof hij haar be­wus­te­loos aan in de woon­ka­mer. De voor­deur van de wo­ning stond open en al­le ka­mers wa­ren over­hoop­ge­haald. Ver­moe­de­lijk heb­ben de cri­mi­ne­len na­dat ze het slacht­of­fer had­den ge­sla­gen, het huis over­hoop­ge­haald om naar kost­ba­re goe­de­ren te zoe­ken. Het is niet be­kend wat er al­le­maal is buit­ge­maakt. De po­li­tie was in­ge­scha­keld. De da­ders zijn nog voort­vluch­tig.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.