Jeug­di­ge joy­ri­der ramt schut­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een vijf­tien­ja­ri­ge jon­gen ging dins­dag­avond rond 23.00 uur met de au­to over de goot langs de Co­le­rus­straat, een zij­straat van de Ramd­ja­ni­straat, in Paramaribo om ver­vol­gens te­gen een schut­ting tot stil­stand te ko­men. Hij nam de au­to van zijn ou­ders die niet thuis wa­ren, en ging daar­mee de straat op. Hij nam vrien­den mee. Voor de joy­ri­de had hij geen toe­stem­ming ge­vraagd aan zijn ou­ders. Hij reed over de Co­le­rus­straat en ver­loor de macht over het stuur om ver­vol­gens over de goot te­gen de schut­ting te be­lan­den. Hij en zijn vrien­den lie­pen geen let­sel op; de au­to heeft wel ma­te­ri­ë­le scha­de op­ge­lo­pen. De jeug­di­ge is niet in het be­zit van een rij­be­wijs, maar nam toch het ri­si­co om deel te ne­men aan het ver­keer.

Een be­wo­ner van de Co­le­rus­straat zegt aan de krant dat hij het erg vindt dat de jeug­di­ge zon­der toe­stem­ming van zijn ou­ders een au­to be­stuur­de. Vol­gens hem kon het er­ger zijn af­ge­lo­pen, want er spe­len va­ker kin­de­ren op straat. Hij vindt dat de jon­gen van ge­luk mag spre­ken dat nie­mand ge­wond is ge­raakt. “Het ge­val is voor een huis ge­beurd. Ge­luk­kig heeft hij de wo­ning niet ge­ramd”, al­dus de be­wo­ner. Een an­de­re be­wo­ner vindt dat ou­ders lie­ver hun au­to­sleu­tel goed moe­ten be­wa­ren als ze uit huis gaan, zo­dat jeug­di­gen niet er­aan kun­nen ko­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.