Rover wil­de bel­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een vijf­tien­ja­ri­ge jon­gen is in Paramaribo be­roofd van zijn mo­bie­le te­le­foon. Hij ging naar huis toen hij twee man­nen on­der­weg te­gen­kwam. Een van de ro­vers had een wit­te trui aan en een blau­we broek, ter­wijl de an­der ge­kleed was in een wit­te trui en een grij­ze broek. Een van de over­val­lers be­na­der­de hem met het ver­zoek zijn te­le­foon­toe­stel te le­nen om een te­le­foon­ge­sprek te voe­ren. De jon­gen gaf hem te ken­nen dat hij geen bel­te­goed had. De rover bleef ech­ter aan­drin­gen om het toe­stel te le­nen. Hij gaf aan dat hij een be­richt zou ver­stu­ren, zo­dat de per­soon hem zou op­bel­len. De jeug­di­ge gaf zijn te­le­foon aan de man en die liep er­mee weg. Het slacht­of­fer zei dat hij zijn te­le­foon te­rug­wil­de om zijn weg ver­der te ver­vol­gen, maar de rover was niet van plan die te­rug te ge­ven. De rover deed de uit­la­ting dat in­dien de jon­gen niet twee stap­pen naar ach­te­ren zou doen, hij op hem zou schie­ten. De jeug­di­ge vroeg daar­na niet meer naar zijn te­le­foon. Hij stap­te naar de po­li­tie om aan­gif­te te doen. Hij ver­klaar­de dat hij nie­mand toe­stem­ming had ge­ge­ven om het toe­stel weg te ne­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.