Weer in­braak in win­kel

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben de­ze week in­ge­bro­ken in een win­kel in Paramaribo. Ze heb­ben SRD 10.000 en een on­be­kend be­drag in USD buit­ge­maakt. Het is niet be­kend om hoe­veel da­ders het gaat. De be­na­deel­de alar­meer­de de po­li­tie na de ont­dek­king van de in­braak. Het is ver­der niet be­kend hoe de cri­mi­ne­len de plaats heb­ben aan­ge­daan en ver­la­ten. De po­li­tie was ter plek­ke voor on­der­zoek; de in­bre­kers wor­den nog op­ge­spoord. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.