Ver­dach­te dreig­de naakt­fo­to’s te ver­sprei­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een scho­lier ge­tuig­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat de ver­dach­te Ro­ma­rio A via Fa­ce­book met haar con­tact op­nam. Ze is een vrien­din van de aan­geef­ster die een re­la­tie had met Ro­ma­rio A. De ver­dach­te had de scho­lier via Fa­ce­book ge­vraagd om de vrien­din (aan­geef­ster) door te ge­ven dat zij con­tact met hem moest op­ne­men. Ze zag dit be­richt twee da­gen na­dat het was ver­stuurd. Daar­na kreeg zij on­ge­veer ne­gen naakt­fo­to’s van haar vrien­din die door de man wa­ren ver­stuurd. Hij dreig­de toen die op Fa­ce­book te plaat­sen.

De scho­lier wees de aan­geef­ster de fo­to’s en ver­tel­de haar dat de man dreig­de die op Fa­ce­book te plaat­sen. Ze hield hem wel voor dat naar de po­li­tie zou wor­den ge­stapt, maar hij vond dat de po­li­tie hem niets zou kun­nen aan­doen. De ge­tui­ge zegt dat zij de man ach­ter­af wel had uit­ge­schol­den. Hij ver­stuur­de de naakt­fo­to’s ook naar een neef van hem in Ne­der­land. Die neef vond dat de aan­geef­ster de ver­dach­te moest be­ta­len voor de tijd die zij met hem heeft door­ge­bracht. Ro­ma­rio A is mo­men­teel op vrije voe­ten en ver­scheen gis­te­ren niet in de rechts­zaal. Op 14 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.