“Het is geen ga­do­mar­ki”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Het is geen ga­do­mar­ki”, ge­tuig­de een man gis­te­ren in de rechts­zaal. Vol­gens hem loopt hij nu met een ‘li­bis­ma mar­ki’ op zijn voor­hoofd rond. Hij ver­tel­de dat Le­o­nel V die in de be­klaag­den­bank zat, hem ver­won­din­gen heeft toe­ge­bracht. De ge­tui­ge ver­tel­de dat hij niets te ma­ken had met de ver­dach­te. Vol­gens hem is de man ge­woon met hem ko­men be­moei­en. Hij is ge­sla­gen door de ver­dach­te waar­voor hij me­disch moest wor­den be­han­deld.

Hij heeft nog steeds pijn op zijn voor­hoofd voor­al als de zon schijnt. “Hij gaat mij niet kun­nen ver­goe­den voor mijn bloed.” Het slacht­of­fer maakt zich zor­gen om zijn doch­ter­tje van acht maan­den om­dat de ver­dach­te haar niet zou ver­zor­gen als iets met hem zou ge­beu­ren. Hij heeft ver­no­men dat de man eer­der ie­mand heeft ver­moord. De ge­tui­ge zegt dat hij geen wa­pen bij zich had toen Le­o­nel V, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­vrouw Ly­gia Palm­burg, hem aan­viel. De ver­dach­te vindt dat de ge­tui­ge de waar­heid moet ver­tel­len. Op 14 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.