Ar­res­ta­tie na vondst do­de 19-ja­ri­ge vrouw in Ede

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

EDE - De po­li­tie heeft gis­te­ren een 20-ja­ri­ge man uit Ede aan­ge­hou­den in ver­band met de dood van een 19-ja­ri­ge vrouw in die plaats. De vrouw werd dood ge­von­den in een wo­ning aan de Ag­nie­ten­laan in Ede. Het gaat om de 19-ja­ri­ge doch­ter van de ei­ge­na­res­se van de wo­ning. Het slacht­of­fer woon­de sa­men met haar moe­der, een zus en nog twee stu­den­ten. Dat be­ves­tigt de po­li­tie. Het meis­je werd rond tien uur in de avond zwaar­ge­wond aan­ge­trof­fen door haar moe­der. Er is nog eer­ste hulp ver­leend, maar zij is ter plaat­se over­le­den. De po­li­tie gaat er van­uit dat de jon­ge vrouw door een mis­drijf om het le­ven is ge­ko­men. On­der­zoek leid­de naar de 20-ja­ri­ge man. Wat de re­la­tie tus­sen hem en het slacht­of­fer was, is vol­gens de po­li­tie nog niet hel­der. Ook over het mo­tief zijn er nog vraag­te­kens. “Met de aan­hou­ding van de ver­dach­te is de zaak niet rond”, zegt de po­li­tie. Ze vraagt ge­tui­gen zich te mel­den. Het on­der­zoek in de wo­ning duurt voort. De po­li­tie zoekt men­sen in de buurt die tus­sen 18.30 en 22.00 uur iets ge­zien heb­ben of ca­me­ra’s aan hun huis heb­ben han­gen.

(AD/ fo­to: des­ten­tor.nl)

Po­li­tie voor het huis waar het slacht­of­fer is aan­ge­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.