Bum­per­kle­ver richt wa­pen op au­to­mo­bi­lis­te

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - Een 23-ja­ri­ge au­to­mo­bi­lis­te is dins­dag­mid­dag he­vig ge­schrok­ken toen een me­de­weg­ge­brui­ker van­uit zijn au­to een wa­pen op haar richt­te. Dat ge­beur­de op de A27 tus­sen Woer­den en Hil­ver­sum. Agen­ten met ge­trok­ken wa­pen hiel­den de 38-ja­ri­ge man uit Val­ther­mond la­ter aan. De vrouw reed over de lin­ker­baan waar ze werd op­ge­jaagd door een bum­per­kle­ver. Om­dat de maxi­mum­snel­heid om­laag ging, nam de vrouw gas te­rug. Dat zet­te ver­moe­de­lijk kwaad bloed bij de man die ach­ter haar reed. Hij haal­de via de vlucht­strook en­ke­le au­to’s in en kwam naast haar rij­den. De man pro­beer­de de vrouw van de weg te druk­ken en richt­te van­uit zijn ge­o­pen­de raam­pje ook een wa­pen op haar. De vrouw bel­de ont­daan de po­li­tie die de ver­dach­te op de A28 aan de kant zet­te en op­pak­te. Hij was in be­zit van een lucht­druk­wa­pen. Het wa­pen en de au­to zijn in be­slag ge­no­men.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.