Nog we­ken brand in So­me­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

SO­ME­REN-HEIDE - Het kan nog en­ke­le we­ken du­ren voor­dat de brand in een ban­den­op­slag in So­me­ren-Heide vol­le­dig is ge­doofd. De ge­meen­te So­me­ren liet dat gis­te­ren we­ten in een ver­volg­be­richt over de be­strij­ding van de brand die zon­dag­och­tend vroeg uit­brak. De brand is moei­lijk te blus­sen om­dat die zich een on­door­dring­ba­re korst vormt op het ge­smol­ten rub­ber van de ban­den. Het is daar­om las­tig om het vuur en de hit­te met wa­ter of an­de­re blus­mid­de­len te be­strij­den.

De brand­weer heeft di­ver­se mo­ge­lijk­he­den ge­test om de brand snel­ler te do­ven maar zon­der veel suc­ces. Op dit mo­ment is er voor ge­ko­zen om het ge­smol­ten rub­ber deel voor deel af te gra­ven en te koe­len in wa­ter. “Er wordt met man en macht ge­werkt om de ge­vol­gen en de im­pact van de brand te be­per­ken”, al­dus de ge­meen­te. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.