Ac­tie ca­bi­ne­per­so­neel KLM zorgt voor ver­tra­ging

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

SCHIPHOL – Her­nieuw­de ac­ties van het ca­bi­ne­per­so­neel van KLM leid­de gis­te­ren tot ver­tra­gin­gen van ge­mid­deld twin­tig mi­nu­ten. “Hoe­wel dat ver­ve­lend is voor de pas­sa­giers, zijn de ge­vol­gen voor KLM be­heers­baar”, al­dus een woord­voer­ster van de lucht­vaart­maat­schap­pij.

De ac­tie is ge­richt te­gen een be­zui­ni­gings­maat­re­gel die de di­rec­tie vol­gens de vak­bon­den een­zij­dig heeft op­ge­legd. Sinds vo­ri­ge week vliegt op een deel van de ver­re vluch­ten een ste­ward of ste­war­dess min­der mee. Daar­om hield het ca­bi­ne­per­so­neel van de lucht­vaart­maat­schap­pij gis­te­ren een werk­on­der­bre­king van 40 mi­nu­ten voor het ver­trek van el­ke vlucht. De ac­tie duurt tot elf uur ’s avonds. De woord­voer­ster zei ook dat door de ver­tra­gin­gen som­mi­ge rei­zi­gers hun aan­slui­ten­de vlucht mis­ten. Om hoe­veel men­sen dat gaat, is niet be­kend. Pas­sa­giers die meer dan drie uur te laat op hun eind­be­stem­ming ar­ri­veer­den, heb­ben recht op scha­de­ver­goe­ding. KLM ver­loor dins­dag een kort ge­ding waar­mee het be­drijf de ac­ties nog pro­beer­de te voor­ko­men. De Ver­e­ni­ging Ne­der­lands Ca­bi­ne­per­so­neel (VNC) en FNV Ca­bi­ne kon­dig­den af­ge­lo­pen zon­dag de ac­ties aan. “Niet om­dat het kan, maar om­dat het moet”, zei­den ze in een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.