Ba­le ver­ko­zen tot Spe­ler van het Jaar in Wa­les

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ga­reth Ba­le is in Wa­les voor de zes­de keer in ze­ven jaar ver­ko­zen tot Spe­ler van het Jaar. De 27-ja­ri­ge rechts­bui­ten van Re­al Ma­drid won met zijn club de Cham­pi­ons Le­a­gue en schop­te het met zijn land tot de hal­ve fi­na­le op het EK. “Het is een eer om de­ze prijs te win­nen, maar ik had het niet zon­der mijn me­de­spe­lers ge­kund. Het is een ge­wel­dig jaar ge­weest dat ik hoop te eve­na­ren”, zo wordt Ba­le ge­ci­teerd door de Dai­ly Mail. “Het is al­tijd leuk om bij de jon­gens te zijn, want we gaan graag met el­kaar om en als er ge­werkt moet wor­den, zet ie­der­een zijn bes­te been­tje voor.”

“We zor­gen er dan voor dat we pres­te­ren”, lijkt Ba­le te doe­len op zijn col­le­ga-in­ter­na­ti­o­nals. “Ik kan de­ze in­di­vi­du­e­le prij­zen niet win­nen zon­der mijn ploeg­ge­no­ten, maar het be­lang­rijk­ste blijft het win­nen van prij­zen met het team. Het was ge­wel­dig om de Cham­pi­ons Le­a­gue te win­nen, maar het EK was het hoog­te­punt. Wat we toen heb­ben mee­ge­maakt, dat blijft voor eeu­wig in ons ge­heu­gen ge­grift.” Joe Al­len van Sto­ke Ci­ty werd door de fans en de spe­lers ove­ri­gens ver­ko­zen tot de bes­te van het jaar en Ethan Am­pa­du van Exe­ter Ci­ty mag zich een jaar lang het groot­ste ta­lent uit Wa­les noe­men.

(VZ)

Ga­reth Ba­le is in Wa­les voor de zes­de keer in ze­ven jaar ver­ko­zen tot Spe­ler van het Jaar. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.