An­toi­ne Griez­mann in­for­meert naar Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - An­toi­ne Griez­mann maakt de laat­ste sei­zoe­nen in­druk bij At­lé­ti­co Ma­drid en de Frans­man wordt dan ook al ge­rui­me tijd in ver­band ge­bracht met een trans­fer. Man­ches­ter Uni­ted is naar ver­luidt een van de ge­ga­dig­den en de fans van the Red De­vils zul­len ver­heugd re­a­ge­ren op de ge­sprek­ken die Griez­mann met zijn vriend Paul Pog­ba heeft. “Ik vraag hem al­tijd naar Man­ches­ter Uni­ted. Ik denk dat het een enor­me club met een goe­de in­fra­struc­tuur is”, ver­telt Griez­mann aan de Dai­ly Star. “Ik vraag Paul ook naar een aan­tal van de spe­lers, of ze echt zo goed zijn en of Jo­sé Mour­in­ho echt zo goed is.”

“Je hoort al­tijd ge­ruch­ten over Uni­ted of Pa­ris SaintGer­main, maar voor nu zie ik me­zelf niet naar een an­de­re club ver­trek­ken”, gaat hij ver­der. “Maar het zou ge­wel­dig zijn om op een dag naast Paul te kun­nen spe­len.”

(VZ)

An­toi­ne Griez­mann zit mo­men­teel bij At­lé­ti­co Ma­drid, maar hij zou graag sa­men met land­ge­noot Paul Pog­ba wil­len voet­bal­len bij Man­ches­ter Uni­ted. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.