Ibra­hi­mo­vic twij­felt aan kwa­li­tei­ten Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het rom­melt bij Man­ches­ter Uni­ted. Ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho baalt van de ve­le bles­su­res die hij in zijn se­lec­tie heeft en stelt de me­di­sche staf hier­voor ver­ant­woor­de­lijk.

De Por­tu­gees kon af­ge­lo­pen week­end geen be­roep doen op Lu­ke Shaw en Chris Smal­ling, want de ver­de­di­gers wa­ren niet fit voor het uit­du­el te­gen Swan­sea Ci­ty (1-3 winst). Mour­in­ho heeft niet veel ver­trou­wen meer in de hui­di­ge me­di­sche staf en zoekt naar al­ter­na­tie­ven, stelt The Ti­mes.

Daar­naast lijkt er voor de trai­ner nog een pro­bleem te ont­staan, want Zla­tan Ibra­hi­mo­vic stelt de keu­zes van the Spe­ci­al One naar ver­luidt ter dis­cus­sie. De Zweed let niet op zijn fit­heid en plaatst vraag­te­kens bij de trai­nings­me­tho­den van Mour­in­ho. Vol­gens de aan­val­ler zou er te wei­nig tijd in de sport­school wor­den door­ge­bracht en te veel op het trai­nings­veld.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.