Ko­li­brie wint ver­diend van Kam­poe

Times of Suriname - - SPORT -

TREOFCALL – Ko­li­brie heeft in de twin­tig­ste speel­ron­de van de troef­call­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond een ver­dien­de ze­ge ge­boekt op Ko­li­brie. Al in de eer­ste ron­de nam Ko­li­brie een voor­sprong van 21 pun­ten. De­ze werd in de der­de ron­de ver­groot naar 33 pun­ten. Kam­poe kon in de laat­ste ron­de de ach­ter­stand ver­klei­nen naar 22 pun­ten, maar kon die niet in­lo­pen. De eind­stand werd 83-61. Kop­pel Mar­cel­lo Bel­gra­fe-Eu­ge­ne Cau­pain van de win­naar maak­te 24 pun­ten in dit du­el. Ola­ria had geen moei­te met Pin­to Boys en won met 86-71. Kop­pel Ro­meo Soek­hai-Sa­mir Go­bind van de win­nen­de par­tij was goed voor 31 pun­ten. Ver­der wist Open­baar Groen van Shak­tie te win­nen met 97-84 en Palm Boys was met 98-68 te sterk voor ’t Hof­je.

De wed­strij­den Ola­ria te­gen Trek­kers en Top­pers te­gen Pin­to Boys, die in de ne­gen­tien­de speel­ron­de zijn af­ge­werkt, ko­men te ver­val­len. Trek­kers en Pin­to Boys speel­den elk met een on­ge­rech­tig­de spe­ler. De­ze wed­strij­den zul­len op een na­der te be­pa­len da­tum over­ge­speeld wor­den.

Van­daag wordt de com­pe­ti­tie voort­ge­zet. Sud­har neemt het op te­gen Top­pers, SMC komt uit te­gen Ek­ta, Vic­to­rie treft Trek­kers en For­mu­la speelt te­gen Jai Gan­dhi.

Cris­ti­a­no Ro­nal­do (r) brengt zijn stem voor FIFA Trai­ner van het Jaar uit op Fer­nan­do San­tos (l), de bonds­coach van Por­tu­gal. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.