Ro­nal­do wijst FIFA Trai­ner van het Jaar aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do brengt zijn stem voor FIFA Trai­ner van het Jaar uit op Fer­nan­do San­tos. De bonds­coach loods­te Por­tu­gal af­ge­lo­pen zo­mer naar de eind­ze­ge op het EK, wat hem een plek tus­sen de tien ge­no­mi­neer­de trai­ners op­le­ver­de. Ook Re­al Ma­drid-coach Zi­né­di­ne Zi­da­ne maakt kans, maar Ro­nal­do laat zijn club­trai­ner links lig­gen.

Als aan­voer­der van Por­tu­gal mag de ve­det­te stem­men voor de uit­rei­king in ja­nu­a­ri. Met Zi­da­ne pak­te Ro­nal­do de Cham­pi­ons Le­a­gue. “Ze heb­ben al­le­bei fan­tas­tisch werk ge­le­verd. Maar in mijn op­tiek is het veel moei­lij­ker om voor het eerst in de ge­schie­de­nis Eu­ro­pees kam­pi­oen te wor­den met Por­tu­gal”, ver­klaart CR7 zijn keu­ze aan Mar­ca.

“Zi­da­ne deed het ook fan­tas­tisch, maar ik ga toch voor San­tos. Dat komt niet door on­ze per­soon­lij­ke re­la­tie, die uit­ste­kend is. Om­ge­keerd zou­den zij waar­schijn­lijk het­zelf­de doen”, stelt Ro­nal­do tot slot. Tus­sen 4 en 22 no­vem­ber kun­nen trai­ners en aan­voer­ders van al­le na­ti­o­na­le elf­tal­len, het pu­bliek en de me­dia hun stem uit­bren­gen. Op 2 de­cem­ber blij­ven er drie kan­di­da­ten over. Zelf maakt Ro­nal­do aan­spraak op de prijs voor FIFA Spe­ler van het Jaar.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.