Ag­üe­ro re­a­geert op spe­cu­la­ties over wis­sel­rol

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ser­gio Ag­üe­ro heeft een boek­je open­ge­daan over de af­ge­lo­pen we­ken bij Man­ches­ter Ci­ty. De aan­val­ler be­land­de vo­ri­ge maand plots op de bank in de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Ever­ton en het Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el met Bar­cel­o­na. Spe­cu­la­ties over een ru­zie met Jo­sep Gu­ar­di­o­la de­den de ron­de, maar vol­gens Ag­üe­ro is het te­gen­deel juist waar.

Kort voor zijn wis­sel­rol had de spits na­mens Ar­gen­ti­nië een straf­schop te­gen Pa­ra­gu­ay ge­mist, waar­door de ver­lie­zend WK-fi­na­list met 1-0 on­der­uit ging. De mis­ser eis­te zijn tol. “Ik heb nooit pro­ble­men ge­had met Gu­ar­di­o­la en hij ook niet met mij. Hij heeft me al­tijd ge­hol­pen en ge­ad­vi­seerd. Na de wed­strijd te­gen Pa­ra­gu­ay was ik emo­ti­o­neel in een zeer slech­te staat. Gu­ar­di­o­la hielp me toen. Hij zei dat ik me niet zo­veel moest aan­trek­ken van wat er al­le­maal werd ge­zegd.” Me­de dank­zij de steun van Gu­ar­di­o­la wist Ag­üe­ro uit het dal te klim­men, ver­telt hij aan ESPN. “De af­ge­lo­pen maand ben ik po­si­tief gaan den­ken. Als ik weer een pe­nal­ty moet ne­men, dan zal ik dat doen. Li­o­nel Mes­si is nu weer te­rug, maar als ik het moet doen, dan loop ik er niet voor weg uit angst. Dan zou ik een laf­aard zijn.” Dit sei­zoen was Ag­üe­ro bij Ci­ty goed voor acht tref­fers in ne­gen du­els.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.