Eer­ste ver­lies NBA-kam­pi­oen Ca­va­liers

Times of Suriname - - SPORT -

(NOS) BASKETBAL - Cle­ve­land Ca­va­liers is na zes over­win­nin­gen te­gen de eer­ste ne­der­laag van het sei­zoen aan­ge­lo­pen. De kam­pi­oen ging in ei­gen huis met 106110 on­der­uit te­gen At­lan­ta Hawks. Cle­ve­land hol­de de he­le wed­strijd ach­ter de fei­ten aan en stond aan het be­gin van het vier­de kwart op een ach­ter­stand van vijf­tien pun­ten: 81-96. De thuis­ploeg vocht zich te­rug in de wed­strijd en met 3,14 mi­nu­ten te spe­len bracht LeBron Ja­mes het ver­schil te­rug tot 97-101. Top­sco­rer Den­nis Schro­der (29 pun­ten) ant­woord­de met twee drie­pun­ters, maar nog was het ver­zet van Cle­ve­land niet ge­bro­ken. Pas in de laat­ste 30 se­con­den nam At­lan­ta de­fi­ni­tief af­stand door sco­res van Paul Mill­sap en Kent Ba­ze­mo­re.

Brook­lyn Nets-Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves: 119-110, Memphis Grizz­lies-Den­ver Nug­gets: 108-107, Port­land Trail Bla­zers-In­di­a­na Pa­cers: 113-107, Los An­ge­les La­kersDal­las Ma­ve­ricks: 97-109 en Sa­cra­men­to Kings-New Or­leans Pe­li­cans: 102-94.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.