Ge­le kaart Li­o­nel Mes­si wordt niet ge­se­po­neerd

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De ge­le kaart van Li­o­nel Mes­si voor tijd­rek­ken in het com­pe­ti­tie­du­el van FC Bar­cel­o­na met Se­vil­la van af­ge­lo­pen zon­dag (1-2 winst) blijft staan. De 29-ja­ri­ge aan­val­ler kreeg in de slot­fa­se een ge­le kaart na­dat hij op de grond bleef zit­ten om zijn ver­lo­ren schoen weer aan te doen. De scheids­rech­ter wil­de dat Mes­si die han­de­ling bui­ten de lij­nen zou ver­rich­ten. FC Bar­cel­o­na te­ken­de eer­der de­ze week of­fi­ci­eel pro­test aan bij de Spaan­se voet­bal­bond, maar vol­gens Mar­ca vindt de RFEF dat de beel­den dui­de­lijk la­ten zien dat Mes­si tijd­rekt. Eer­der in de wed­strijd was de Ar­gen­tijn nog be­lang­rijk voor FC Bar­cel­o­na met de ge­lijk­ma­ker vlak voor rust. Het was zijn vijf­hon­der­ste tref­fer in dienst van de Ca­ta­laan­se club. Na 61 mi­nu­ten hielp Luis Su­a­rez FC Bar­cel­o­na op aan­ge­ven van Mes­si aan een 1-2 voor­sprong. Daar bleef het ook bij in Se­vil­la. FC Bar­cel­o­na staat met 25 pun­ten mo­men­teel op de twee­de plek in de Pri­me­ra Di­vi­si­on. De ploeg van trai­ner Luis En­ri­que heeft twee pun­ten min­der dan kop­lo­per Re­al Ma­drid.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.