De­mi Lo­va­to op da­te met wor­ste­laar

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De­mi Lo­va­to was het af­ge­lo­pen week­end op stap met Lu­ke Rock­hold. De 24-ja­ri­ge zan­ge­res en de 32-ja­ri­ge wor­ste­laar wa­ren sa­men bij een Ame­ri­can foot­ball-wed­strijd in Los An­ge­les. De twee zijn vol­gens TMZ al een tijd­je aan het da­ten, maar tot nu toe wer­den ze niet sa­men ge­fo­to­gra­feerd. Ze leer­den el­kaar en­ke­le maan­den ge­le­den ken­nen in de sport­school. De­mi had eer­der ja­ren­lang een re­la­tie met ac­teur Wil­mer Val­der­ra­ma. en fo­to2: pop­su­gar- as­sets.com)

(De Te­le­graaf/fo­to: ce­le­buzz.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.