Mi­chael Bu­blé zegt af

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mi­chael Bu­ble wil voor­lo­pig het po­di­um niet op. De zan­ger heeft een op­tre­den bij de Mu­sic Awards

op 12 de­cem­ber af­ge­zegd. Eer­de­re ver­plich­tin­gen an­nu­leer­de hij al, na­dat bij zijn zoon­tje No­ah kan­ker werd vast­ge­steld. “We wen­sen Mi­chael en zijn fa­mi­lie het bes­te”, zei Bob Shen­nan van de BBC in een re­ac­tie. Vrij­dag maak­ten Mi­chael en zijn vrouw Luis­a­na be­kend dat de 3-ja­ri­ge No­ah ziek is en in de Ver­e­nig­de Sta­ten wordt be­han­deld.

Eer­der die week an­nu­leer­de hij al een be­zoek aan RTL La­te Night in Ne­der­land.

De Ca­na­de­se zan­ger en de Ar­gen­tijn­se ac­tri­ce heb­ben naast No­ah nog een elf maan­den ou­de

zoon, Eli­as.

(De Te­le­graaf/fo­to: word­press.com en fo­to2: news­day.com)

BBC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.